Home Releases # 11. 2016

OLFACTORY CODE IN TURGENEV’S PROSE IN THE 1850S

Young Researcher Workshop

Authors

  • Damirbekova Аziza

Annotation

The article is devoted to the poetics of the odors in Turgenev’s novels of love of the 1850s. There is investigated the function of rare scents (cactus, geranium, hemp) in Turgenev’s prose, especially their correlation with theme of love. There are noted recurring olfactory metaphors defining poetics lovingly-philosophical novels of Turgenev as a narrative cycle.
References
1. Bel’skaya A.A. Simvolika czveta, semantika czvetov, ol’faktorny’j kod v kontekste obrazov romanny’x krasavicz I.S. Turgeneva. // Perspektivy’ razvitiya sovremennoj filologii: materialy’ I mezhdunar. konf. (g. Sankt-Petrburg, 30–31 avgusta 2011 g.). SPb.: Otkry’tie, 2011. S. 3–7.
2. Belyaeva I.A. Zapaxi i zvuki kak znaki lyubvi v romane Ivana Goncharova «Oblomov» // Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich / Slavica Wratislaviensia. T. 11. Wroclaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Wroclawskiego, 2014. S. 83–91.
3. Vajnshtejn O.B. Aromaty’ i zapaчi v kul’ture: v 2 t. M.: Nov. lit. obozrenie, 2003. T. 1. 608 s.; T. 2. 664 s.
4. Kozubovskaya G.P. Ol’faktorny’j kod poe’zii A.A. Feta: blagovo­niya // Kozubovskaya G.P. Seredina veka: mif i mifopoe’tika. Barnaul: AltGPA, 2008. S. 89–97.
5. Poltavecz E.V. Czvetochki Lizy’ Kalitinoj: ital’yanskij i francuzskij kontekst // Turgenevskie chteniya. Vy’p. 5. M.: Knizhicza, 2011. S. 350–367.
6. Turgenev I.S. Poln. sobr. soch. i pisem: v 30 t. Soch.: v 12 t. T. 5 M.: Nauka, 1982. 542 s.
7. Turgenev I.S. Poln. sobr. soch. i pisem: v 30 t. Soch.: v 12 t. T. 6 M.: Nauka, 1982. 494 s.
8. Fary’no E. Vvedenie v literaturovedenie: ucheb. posobie. SPb.: Izd-vo RGPU im. A.I. Gercena, 2004. S. 334–337.
9. Sharafadina K.I. Literatura v sinteze iskusstv: monografiya: v 3 t. T. II: Floro=Poe’to=Logia. SPb.: SPGUTD, 2012. S. 19–22.
Download file .pdf 354.23 kb